התערבויות טיפוליות

לכל המשפחה

גדכדגכדגכדכדגכגדכ

הכלב ככלי טיפולי

במה אנו מטפלים?

?

?

?

גכדגכדגכדכ

גדכגכד

בונוס מיוחד:
גדכדגכד